Helytörténet

Szentlászló

Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik.

A település már az Árpád-korban is lakott volt. Írott forrásokban először 1237-1240 között említik meg a pannonhalmi bencés apátság birtokaként. Az 1300-as években csere útján magántulajdonba került a község. Nagyobb birtokosai között találjuk a Széchenyi, a Festetics és a Bolza családokat. A török pusztítás után horvátok települtek a faluba. Az 1720. évi összeírás alapján magyar-horvát vegyes lakosság élt itt. 1767-ben 122 fő lakta. 1774-ben Festetics Lajos az itt élő horvátokat Toponárra költöztette, és helyükre németeket telepített be. 1784-1792 között újabb német telepesek érkeztek ide, valószínűleg a rajnai frank és bajor vidékről. Templomát 1803-1811 között építették fel klasszicista stílusban. Iskolája 1839-től van a településnek. Az 1932-es adatok szerint 1020-an laktak a faluban, ebből 185 fő magyar, 835 fő német anyanyelvű volt. Az 1941-es népszámláláskor már 1112 fő a lélekszám. A második világháború után közel 200 német származású lakost telepítettek ki, és helyükre felvidéki magyarokat költöztettek. A jugoszláviai Nasice vidékéről is idemenekült néhány magyar család. A település lélekszáma 2012-ben 869 fő. Az utóbbi két évtizedben önkormányzatunk jelentős fejlesztéseket hajtott végre. 1996-tól a községnek új címere van. Ekkor avatták fel Szent László köztéri szobrát, Márkus Péter alkotását, és szentelték fel a község zászlaját. 1998-ban, a ki- és betelepítések ötvenedik évfordulóján került avatásra Vanyúr István Anya gyermekével című köztéri szobra. A millennium évében átadták a Sportcentrumot. 2001-ben elkészült az új takarékszövetkezeti fiók és a bitumenes kézilabdapálya. 2002-ben megtörtént a római katolikus templom felújítása. 2003-ban megnyitották a Tájházat, melyben helyet kapott a Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, valamint átadták az új fiókpatikát. 2004-től a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérségi Központja működik a településen. Még ebben az évben sor került az Óvoda és Napközi Otthon magastetővel való ellátására és teljes felújítására. 2005-ben a temetőben egy harangtornyot emeltek és a ravatalozó épületét újították fel. 2006-ban nyílt meg a községben az ország első Csuhémúzeuma és a Népművészeti Alkotóház. 2007-ben az orvosi rendelőt és lakást bővítették és újították fel, 2010-ben pedig az általános iskola épületét. Szentlászló a térség egyik legnagyobb folyamatosan fejlődő települése, körjegyzőségi, egészségügyi, oktatási, kulturális és egyházi központja.

Szent Vendel

Dr. Vargha Károly Emléknap